Hayalimiz;
Her gün, her koşulda, hep birlikte şiddetsiz bir dünya!
Ne yapıyoruz?
Şiddetsiz bir dünya hayalimize ulaşmak için eğitimler düzenliyoruz, bilgi üretiyoruz, kaynaklarımızı paylaşıyoruz. Bütün bunları yaparken hiyerarşik olmayan, katılımcı, dayanışmacı ve uzlaşıya dayalı yöntemleri esas alıyoruz. Bu kapsamda şiddetsiz, yaratıcı politika ve mücadele araçları geliştirmeyi, bu araçları paylaşmayı ve şiddetsiz bir dünya için çalışan herkesi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü sosyal adaletin gerçekleştiği, ihtilafların şiddetsiz bir biçimde çözümlendiği, ayrımcılığın ve baskının olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.
Çalışma alanlarımız;
Şiddetsizlik, şiddetsiz eylem, şiddetsiz direniş literatüründeki yazılı ve görsel kaynak materyallerin çevirilerini yapar, yeni makaleler, e-bültenler ve genel eğitim materyalleri üretir ve bunları paylaşır;
Alanda çalışan uzmanlar, akademisyenler ve aktivistlerle birlikte seminerler ve atölye çalışmaları düzenler; Şiddetsiz direniş tarihi hakkında araştırma projeleri yürütür; Benzer amaçları taşıyan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar. Talep üzerine, kavramsal bilgilerin tartışıldığı, şiddetsizlik stratejilerinin uygulanmasına yönelik beceri geliştirme atölyeleri düzenler.

İletişim Bilgileri

siddetsizlikmerkezi.org

Kuloğlu Mah. Güllabici Sokak No:16 Daire:6 (girişin üstü) 34433 Cihangir/İstanbul Avrupa

(+90) 212 244 12 69

merhaba@siddetsizlikmerkezi.org