Koç Üniversitesi EKUAL İnsan Hakları Kulübü, 2011 yılında Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi desteğiyle tüm toplumda bireylerin eşitliğini insan hakları meselesi çerçevesinde savunmak amacıyla kuruldu. Aktif üyelerin artması ve yapılan hak savunuculuğu faaliyetlerinin genişlemesinin ardından, EKUAL Haklar Kulübü olarak isim değiştirdi.

EKUAL, yaşadığımız çevrede her canlının temel haklara sahip olduğu prensibi doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir.

Misyonumuz

Haklar ve değerler hakkındaki bazı kavramlar hala bizler tarafından ötekileştirilmektedir ve bu ötekileştirme sonucunda bizden olmayanlar kısıtlanmaktadır. Bu kavramları doğru anlamak, anlatabilmek ve saygı duyma alışkanlığı kazanmak çok önemlidir. Bu alışkanlığı kazanırken ve topluma kazandırırken, toplumun genç üyeleri olarak bizlerin dinamik bakış açısı ve enerjisi belki en büyük avantajdır. Koç Üniversitesi öğrencileri olarak cinsiyet, tür, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, hemşehricilik, hamilelik, sağlık durumu, cinsel yönelim, engellilik, yaş ve benzeri temelli her türlü ayrımcılığı önce kendi sosyal çevremizde, daha sonra toplumun genelinde önlemek, toplumun diğer üyelerinin değerlerini kendi ön yargılarımızla azaltamayacağımızı anlatmak temel hedefimizdir.

Vizyonumuz

Yaptığımız ve yapacağımız projeler sonucunda toplumsal eşitlik konusundaki temel ön yargıları kırabilmiş, yanında durduğumuz birey, grup ve diğer canlıların öneminin kavranmasında etkili rol oynamış, haklar konusunu içselleştirebilmiş bir grup olmak ve etkileşimde bulunduğumuz bireylerde de bu etkileri görebilmek.

İletişim Bilgileri

 http://ekual.ku.edu.tr/

 ekual@ku.edu.tr

 Rumelifeneri Mahallesi, Rumelifeneri Yolu, 34450 Sarıyer/İstanbul

 

Sosyal Ağlar