BoMoVu- Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi ağı (Network of Sport and Body Movement for Vulnerable Groups), sporu, dansçı ve performans sanatçılarının uzmanlıklarını sosyal faydaya dönüştürmelerini sağlamak için oluşturulmuş olan bir dernektir.

Sporu ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürmek için programlar geliştirip, sporun içinde var olan ayrımcılıkla mücadele ediyoruz. Gönüllü sporcu ve beden hareketçilerinden oluşturduğumuz ağı, ihtiyaç sahibi konumdaki çocuklar, mülteciler, kadınlar, fiziksel engelliler gibi gruplar ile bir araya getirerek sosyal güçlendirmeye katkı sağlıyoruz.

İletişim Bilgileri

Sosyal Ağlar

Barışa Oyna

Barışa Oyna programı, 2015 yılının Aralık ayında Anne Frank House’un “Önyargı, ayrımcılık ve eşit haklar hakkında eğitmenlik” adlı seminerinden ve BoMoVu ekibi üyelerinin spor ve beden hareketini sosyal faydaya dönüştürme yolunda yaptıkları bireysel çalışma deneyimlerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu programın öncelikli amacı, oyunların bünyesinde barındırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların sınır ötesi algısını iyileştirmektir.

Detaylı Bilgi>>

Hareketin Özgür

Hareketin Özgür BoMoVu derneğinin İstanbul’da yaşayan mültecilere erişen toplum merkezleri için geliştirdiği bir araçtır. Sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, mülteci çocuklar ve yetişkinler İstanbul’daki toplum merkezlerden aldıkları eğitimsel ve psiko-sosyal desteğine eşlik edecek bedensel aktivite programı sunuluyor. . Bu proje, yerinden edilmiş mültecilerin vücut bütünlüğünü korumaya destek olmayı ve insanların yeni yaşam mekanlarında hareket özgürlüğü algılarını fiziksel aktiviteler sayesinde geliştirmeyi hedefliyor

Detaylı Bilgi>>

Eleştirel Spor

Sporların inşa ve icra edildiği düzenleri sorgulamak, bedensel pratiklerin yeniden ürettiği aynı iktidar ilişkilerine veya dengesizliklerine eleştirel bir bakış açısıyla yeniden ele almak için “eleştirel spor” programı çerçevesinde hareket hakkını savunuyoruz. Cinsiyetçilik mekanizmaların sorgulandığı bir sporculuk anlayışı ile bu programımıza bu şekilde adım atmış bulunduk.

Detaylı Bilgi>>